Parodontologija

Parodontologija je grana dentalne medicine koja se bavi bolestima i liječenjem parodonta tj. zubnog mesa, kosti i ligamenata.

Parodontologija

Moderna stomatologija ima ozbiljan pristup ovom problemu koji, prema najnovijim podacima svjetske zdravstvene organizaciji, se nalazi pri samom vrhu kroničnih oboljenja (gingivits – upalna promjena zubnog mesa, parodontitis – upalna promjena dubljih struktura ). Najčešći simptomi gingivitisa su: krvarenje zubnog mesa, otečeno i osjetljivo zubno meso, pojava gnoja na rubovima zbog pritiska itd. Ukoliko imate jedan od ovih simptoma, obavezno se obratite svom liječniku dentalne medicine. Ignoriranje i ne liječenje ovih stanja može u konačnici rezultirati gubitkom potpornih struktura i u konačnici samog zuba. Terapijske mogućnosti u parodontologiji su široke. Iako je prevencija najbolja terapija, postoje i razni zahvati od nekirurških do kirurških.