Oralna kirurgija

Oralna kirurgija je dio dentalne medicine koji se bavi kirurškim zahvatima u oralnoj šupljini.

Oralna kirurgija

Najčešći zahvat u oralnoj kirurgiji je vađenje zuba. Do toga dolazi zbog različitih uzročnika: duboki karijes, uznapredovali parodontitis, upalni procesi. Upalni procesi najčešće su vezani uz umnjake. Iako djelomično ili potpuno neizrastao umnjak nije indikacija za vađenje, vrlo često oko zubnog mesa koje ih djelomično prekriva dolazi do upale, tzv perikoronitis, a najbolja terapija je vađenje. Drugi najčešći zahvat je apikotomija, tj.odstranjivanje vrška korijena zuba. Ovaj zahvat najčešće je posljedica kroničnih upalnih procesa koji se ne mogu liječiti klasičnim endodontskim zahvatima. Dentalna implantologija (postupak ugradnje implantata) također je zahvat u domeni specijalista oralne kirurgije. Svi postupci potpuno su bezbolni za pacijenta.